Học Tiếng Anh

Pedal adjustment – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pedal adjustment là gì?

Pedal adjustment có nghĩa là Điều chỉnh pê đan

  • Pedal adjustment có nghĩa là Điều chỉnh pê đan.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điều chỉnh pê đan Tiếng Anh là gì?

Điều chỉnh pê đan Tiếng Anh có nghĩa là Pedal adjustment.

Ý nghĩa – Giải thích

Pedal adjustment nghĩa là Điều chỉnh pê đan..

Đây là cách dùng Pedal adjustment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pedal adjustment là gì? (hay giải thích Điều chỉnh pê đan. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pedal adjustment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pedal adjustment / Điều chỉnh pê đan.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Gateleg table, flap table - Vĩnh Long Online