Học Tiếng Anh

Payload – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Payload là gì?

Payload có nghĩa là Trọng tải

  • Payload có nghĩa là Trọng tải.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Trọng tải Tiếng Anh là gì?

Trọng tải Tiếng Anh có nghĩa là Payload.

Ý nghĩa – Giải thích

Payload nghĩa là Trọng tải..

Đây là cách dùng Payload. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Payload là gì? (hay giải thích Trọng tải. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Payload là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Payload / Trọng tải.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page