Pay roll – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pay roll là gì?

Pay roll có nghĩa là (n) Bảng lương

  • Pay roll có nghĩa là (n) Bảng lương
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bảng lương Tiếng Anh là gì?

(n) Bảng lương Tiếng Anh có nghĩa là Pay roll.

Ý nghĩa – Giải thích

Pay roll nghĩa là (n) Bảng lương.

Đây là cách dùng Pay roll. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Pay roll là gì? (hay giải thích (n) Bảng lương nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pay roll là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pay roll / (n) Bảng lương. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  General operation cost - Vĩnh Long Online