Học Tiếng Anh

Pattern designer – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pattern designer là gì?

Pattern designer có nghĩa là (n) Người vẽ kiểu hoa văn,

  • Pattern designer có nghĩa là (n) Người vẽ kiểu hoa văn,
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Người vẽ kiểu hoa văn, Tiếng Anh là gì?

(n) Người vẽ kiểu hoa văn, Tiếng Anh có nghĩa là Pattern designer.

Ý nghĩa – Giải thích

Pattern designer nghĩa là (n) Người vẽ kiểu hoa văn,.

Đây là cách dùng Pattern designer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Pattern designer là gì? (hay giải thích (n) Người vẽ kiểu hoa văn, nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pattern designer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pattern designer / (n) Người vẽ kiểu hoa văn,. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bush-hammered concrete - Từ điển số