Patch on inner body – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Patch on inner body là gì?

Patch on inner body có nghĩa là (n) Miếng đắp lên thân trong

  • Patch on inner body có nghĩa là (n) Miếng đắp lên thân trong
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Miếng đắp lên thân trong Tiếng Anh là gì?

(n) Miếng đắp lên thân trong Tiếng Anh có nghĩa là Patch on inner body.

Ý nghĩa – Giải thích

Patch on inner body nghĩa là (n) Miếng đắp lên thân trong.

Đây là cách dùng Patch on inner body. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Patch on inner body là gì? (hay giải thích (n) Miếng đắp lên thân trong nghĩa là gì?) . Định nghĩa Patch on inner body là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Patch on inner body / (n) Miếng đắp lên thân trong. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Gỗ Hổng tùng kim giao - Vĩnh Long Online