Học Tiếng Anh

Party – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Party là gì?

Party có nghĩa là Đảng

  • Party có nghĩa là Đảng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Đảng Tiếng Anh là gì?

Đảng Tiếng Anh có nghĩa là Party.

Ý nghĩa – Giải thích

Party nghĩa là Đảng.

Đây là cách dùng Party. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Party là gì? (hay giải thích Đảng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Party là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Party / Đảng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  reduce - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page