Part of waistband – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Part of waistband là gì?

Part of waistband có nghĩa là (n) Một phần lưng áo

  • Part of waistband có nghĩa là (n) Một phần lưng áo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Một phần lưng áo Tiếng Anh là gì?

(n) Một phần lưng áo Tiếng Anh có nghĩa là Part of waistband.

Ý nghĩa – Giải thích

Part of waistband nghĩa là (n) Một phần lưng áo.

Đây là cách dùng Part of waistband. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Part of waistband là gì? (hay giải thích (n) Một phần lưng áo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Part of waistband là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Part of waistband / (n) Một phần lưng áo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Balcony - Từ điển số