Học Tiếng Anh

Parquet flooring – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Parquet flooring là gì?

Parquet flooring có nghĩa là Lát tấm ván sàn

  • Parquet flooring có nghĩa là Lát tấm ván sàn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Lát tấm ván sàn Tiếng Anh là gì?

Lát tấm ván sàn Tiếng Anh có nghĩa là Parquet flooring.

Ý nghĩa – Giải thích

Parquet flooring nghĩa là Lát tấm ván sàn.

Đây là cách dùng Parquet flooring. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Parquet flooring là gì? (hay giải thích Lát tấm ván sàn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Parquet flooring là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Parquet flooring / Lát tấm ván sàn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page