Học Tiếng Anh

Parking brake lever strut – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Parking brake lever strut là gì?

Parking brake lever strut có nghĩa là Thanh đẩy guốc phanh

  • Parking brake lever strut có nghĩa là Thanh đẩy guốc phanh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thanh đẩy guốc phanh Tiếng Anh là gì?

Thanh đẩy guốc phanh Tiếng Anh có nghĩa là Parking brake lever strut.

Ý nghĩa – Giải thích

Parking brake lever strut nghĩa là Thanh đẩy guốc phanh..

Đây là cách dùng Parking brake lever strut. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Parking brake lever strut là gì? (hay giải thích Thanh đẩy guốc phanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Parking brake lever strut là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Parking brake lever strut / Thanh đẩy guốc phanh.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page