Học Tiếng Anh

Paper shears – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Paper shears là gì?

Paper shears có nghĩa là (n) Kéo cắt giấy mềm

  • Paper shears có nghĩa là (n) Kéo cắt giấy mềm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Kéo cắt giấy mềm Tiếng Anh là gì?

(n) Kéo cắt giấy mềm Tiếng Anh có nghĩa là Paper shears.

Ý nghĩa – Giải thích

Paper shears nghĩa là (n) Kéo cắt giấy mềm.

Đây là cách dùng Paper shears. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Paper shears là gì? (hay giải thích (n) Kéo cắt giấy mềm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Paper shears là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Paper shears / (n) Kéo cắt giấy mềm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Dress Down là gì và cấu trúc cụm từ Dress Down trong câu Tiếng Anh.

You cannot copy content of this page