Học Tiếng Anh

Pantograph – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pantograph là gì?

Pantograph có nghĩa là thước vẽ truyền

  • Pantograph có nghĩa là thước vẽ truyền
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

thước vẽ truyền Tiếng Anh là gì?

thước vẽ truyền Tiếng Anh có nghĩa là Pantograph.

Ý nghĩa – Giải thích

Pantograph nghĩa là thước vẽ truyền.

Đây là cách dùng Pantograph. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Pantograph là gì? (hay giải thích thước vẽ truyền nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pantograph là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pantograph / thước vẽ truyền. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Carve Out là gì và cấu trúc cụm từ Carve Out trong câu Tiếng Anh

You cannot copy content of this page