Panel seam – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Panel seam là gì?

Panel seam có nghĩa là (n) Nẹp sườn

  • Panel seam có nghĩa là (n) Nẹp sườn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nẹp sườn Tiếng Anh là gì?

(n) Nẹp sườn Tiếng Anh có nghĩa là Panel seam.

Ý nghĩa – Giải thích

Panel seam nghĩa là (n) Nẹp sườn.

Đây là cách dùng Panel seam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Panel seam là gì? (hay giải thích (n) Nẹp sườn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Panel seam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Panel seam / (n) Nẹp sườn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Defective selvedge - Vĩnh Long Online