Học Tiếng Anh

Palette – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Palette là gì?

Palette có nghĩa là (n) Bảng dùng để pha màu

  • Palette có nghĩa là (n) Bảng dùng để pha màu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bảng dùng để pha màu Tiếng Anh là gì?

(n) Bảng dùng để pha màu Tiếng Anh có nghĩa là Palette.

Ý nghĩa – Giải thích

Palette nghĩa là (n) Bảng dùng để pha màu.

Đây là cách dùng Palette. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Palette là gì? (hay giải thích (n) Bảng dùng để pha màu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Palette là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Palette / (n) Bảng dùng để pha màu. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Thể Thao

You cannot copy content of this page