Học Tiếng Anh

Paint stripper – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Paint stripper là gì?

Paint stripper có nghĩa là Thiết bị cạo bỏ sơn

  • Paint stripper có nghĩa là Thiết bị cạo bỏ sơn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thiết bị cạo bỏ sơn Tiếng Anh là gì?

Thiết bị cạo bỏ sơn Tiếng Anh có nghĩa là Paint stripper.

Ý nghĩa – Giải thích

Paint stripper nghĩa là Thiết bị cạo bỏ sơn..

Đây là cách dùng Paint stripper. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Paint stripper là gì? (hay giải thích Thiết bị cạo bỏ sơn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Paint stripper là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Paint stripper / Thiết bị cạo bỏ sơn.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Size step - Từ điển số

You cannot copy content of this page