Vĩnh Long 24h

Dịch chuyển là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến đường cung và đường cầu

Dịch chuyển là gì? Dịch chuyển (shift in) là sự di chuyển của cả một đường (chứ không phải của một điểm trên một đường) về phía trái hoặc phải do có sự thay đổi của các yếu tố ngoài giá cả. Đường cung và đường cầu luôn luôn được vẽ trên cơ sở giả […]

You cannot copy content of this page