Học Tiếng Anh

Multi-focal headlight – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Multi-focal headlight là gì? Multi-focal headlight có nghĩa là Đèn đầu nhiều tiêu điểm (phản chiếu) Multi-focal headlight có nghĩa là Đèn đầu nhiều tiêu điểm (phản chiếu). Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô. Đèn đầu nhiều tiêu […]

You cannot copy content of this page