Học Tiếng Anh

Packing material – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Packing material là gì?

Packing material có nghĩa là (n) Vật liệu đóng gói

  • Packing material có nghĩa là (n) Vật liệu đóng gói
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vật liệu đóng gói Tiếng Anh là gì?

(n) Vật liệu đóng gói Tiếng Anh có nghĩa là Packing material.

Ý nghĩa – Giải thích

Packing material nghĩa là (n) Vật liệu đóng gói.

Đây là cách dùng Packing material. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Packing material là gì? (hay giải thích (n) Vật liệu đóng gói nghĩa là gì?) . Định nghĩa Packing material là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Packing material / (n) Vật liệu đóng gói. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page