Học Tiếng Anh

Packer – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Packer là gì?

Packer có nghĩa là (n) Gói nhỏ, bọc nhỏ, hộp, thợ bao gói, thợ đóng kiện

  • Packer có nghĩa là (n) Gói nhỏ, bọc nhỏ, hộp, thợ bao gói, thợ đóng kiện
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Gói nhỏ, bọc nhỏ, hộp, thợ bao gói, thợ đóng kiện Tiếng Anh là gì?

(n) Gói nhỏ, bọc nhỏ, hộp, thợ bao gói, thợ đóng kiện Tiếng Anh có nghĩa là Packer.

Ý nghĩa – Giải thích

Packer nghĩa là (n) Gói nhỏ, bọc nhỏ, hộp, thợ bao gói, thợ đóng kiện.

Đây là cách dùng Packer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Packer là gì? (hay giải thích (n) Gói nhỏ, bọc nhỏ, hộp, thợ bao gói, thợ đóng kiện nghĩa là gì?) . Định nghĩa Packer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Packer / (n) Gói nhỏ, bọc nhỏ, hộp, thợ bao gói, thợ đóng kiện. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Concrete proportioning - Vĩnh Long Online

Rate this post