Học Tiếng Anh

Oxide-Semiconductor – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Metal-Oxide-Semiconductor là gì?

Metal-Oxide-Semiconductor có nghĩa là Bán dẫn ô-xít kim loại

  • Metal-Oxide-Semiconductor có nghĩa là Bán dẫn ô-xít kim loại
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Bán dẫn ô-xít kim loại Tiếng Anh là gì?

Bán dẫn ô-xít kim loại Tiếng Anh có nghĩa là Metal-Oxide-Semiconductor.

Ý nghĩa – Giải thích

Metal-Oxide-Semiconductor nghĩa là Bán dẫn ô-xít kim loại.

Đây là cách dùng Metal-Oxide-Semiconductor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Metal-Oxide-Semiconductor là gì? (hay giải thích Bán dẫn ô-xít kim loại nghĩa là gì?) . Định nghĩa Metal-Oxide-Semiconductor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Metal-Oxide-Semiconductor / Bán dẫn ô-xít kim loại. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cây Gừng trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ.
You cannot copy content of this page