Học Tiếng Anh

Oxalic acid – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Oxalic acid là gì?

Oxalic acid có nghĩa là Axít oxalic

  • Oxalic acid có nghĩa là Axít oxalic.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Axít oxalic Tiếng Anh là gì?

Axít oxalic Tiếng Anh có nghĩa là Oxalic acid.

Ý nghĩa – Giải thích

Oxalic acid nghĩa là Axít oxalic..

Đây là cách dùng Oxalic acid. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oxalic acid là gì? (hay giải thích Axít oxalic. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oxalic acid là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oxalic acid / Axít oxalic.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Quarter or side panel front section
You cannot copy content of this page