Học Tiếng Anh

Overload spring – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Overload spring là gì?

Overload spring có nghĩa là Lò xo chịu tải

  • Overload spring có nghĩa là Lò xo chịu tải.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lò xo chịu tải Tiếng Anh là gì?

Lò xo chịu tải Tiếng Anh có nghĩa là Overload spring.

Ý nghĩa – Giải thích

Overload spring nghĩa là Lò xo chịu tải..

Đây là cách dùng Overload spring. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Overload spring là gì? (hay giải thích Lò xo chịu tải. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Overload spring là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Overload spring / Lò xo chịu tải.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cast in situ place concrete

You cannot copy content of this page