Học Tiếng Anh

Overbye – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Overbye là gì?

Overbye có nghĩa là (n) Nhuộm quá lâu, nhuộm chồng lên màu khác

  • Overbye có nghĩa là (n) Nhuộm quá lâu, nhuộm chồng lên màu khác
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nhuộm quá lâu, nhuộm chồng lên màu khác Tiếng Anh là gì?

(n) Nhuộm quá lâu, nhuộm chồng lên màu khác Tiếng Anh có nghĩa là Overbye.

Ý nghĩa – Giải thích

Overbye nghĩa là (n) Nhuộm quá lâu, nhuộm chồng lên màu khác.

Đây là cách dùng Overbye. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Overbye là gì? (hay giải thích (n) Nhuộm quá lâu, nhuộm chồng lên màu khác nghĩa là gì?) . Định nghĩa Overbye là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Overbye / (n) Nhuộm quá lâu, nhuộm chồng lên màu khác. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Automatic slip-control differential - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page