Học Tiếng Anh

Output – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Output là gì?

Output có nghĩa là Ngõ ra

  • Output có nghĩa là Ngõ ra
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Ngõ ra Tiếng Anh là gì?

Ngõ ra Tiếng Anh có nghĩa là Output.

Ý nghĩa – Giải thích

Output nghĩa là Ngõ ra.

Đây là cách dùng Output. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Output là gì? (hay giải thích Ngõ ra nghĩa là gì?) . Định nghĩa Output là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Output / Ngõ ra. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  "Hoa Sim" trong tiếng anh: Định nghĩa, ví dụ.
You cannot copy content of this page