Học Tiếng Anh

other service – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

other service là gì?

other service có nghĩa là các dịch vụ khác

  • other service có nghĩa là các dịch vụ khác
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

các dịch vụ khác Tiếng Anh là gì?

các dịch vụ khác Tiếng Anh có nghĩa là other service.

Ý nghĩa – Giải thích

other service nghĩa là các dịch vụ khác.

Đây là cách dùng other service. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng other service là gì? (hay giải thích các dịch vụ khác nghĩa là gì?) . Định nghĩa other service là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng other service / các dịch vụ khác. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Commutator - Vĩnh Long Online