Orchid – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Orchid là gì?

Orchid có nghĩa là  hoa lan

  • Orchid có nghĩa là  hoa lan
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

 hoa lan Tiếng Anh là gì?

 hoa lan Tiếng Anh có nghĩa là Orchid.

Ý nghĩa – Giải thích

Orchid nghĩa là  hoa lan.

Đây là cách dùng Orchid. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa Orchid là gì? (hay giải thích  hoa lan nghĩa là gì?) . Định nghĩa Orchid là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Orchid /  hoa lan. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Old Fashioned là gì và cấu trúc cụm từ Old Fashioned trong câu Tiếng Anh