Operation – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Operation là gì?

Operation có nghĩa là Sự hoạt động

  • Operation có nghĩa là Sự hoạt động
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Sự hoạt động Tiếng Anh là gì?

Sự hoạt động Tiếng Anh có nghĩa là Operation.

Ý nghĩa – Giải thích

Operation nghĩa là Sự hoạt động.

Đây là cách dùng Operation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Operation là gì? (hay giải thích Sự hoạt động nghĩa là gì?) . Định nghĩa Operation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Operation / Sự hoạt động. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Clarifier tank - Vĩnh Long Online