Học Tiếng Anh

Open seam – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Open seam là gì?

Open seam có nghĩa là (n) Đường may rẽ

  • Open seam có nghĩa là (n) Đường may rẽ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đường may rẽ Tiếng Anh là gì?

(n) Đường may rẽ Tiếng Anh có nghĩa là Open seam.

Ý nghĩa – Giải thích

Open seam nghĩa là (n) Đường may rẽ.

Đây là cách dùng Open seam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Open seam là gì? (hay giải thích (n) Đường may rẽ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Open seam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Open seam / (n) Đường may rẽ. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu trúc và cách dùng instead of trong tiếng anh
You cannot copy content of this page