Online – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Online là gì?

Online có nghĩa là (n) Trên chuyền sản xuất

  • Online có nghĩa là (n) Trên chuyền sản xuất
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Trên chuyền sản xuất Tiếng Anh là gì?

(n) Trên chuyền sản xuất Tiếng Anh có nghĩa là Online.

Ý nghĩa – Giải thích

Online nghĩa là (n) Trên chuyền sản xuất.

Đây là cách dùng Online. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Online là gì? (hay giải thích (n) Trên chuyền sản xuất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Online là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Online / (n) Trên chuyền sản xuất. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Erection plan - Vĩnh Long Online