Học Tiếng Anh

Ong fibred silk – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Ong fibred silk là gì?

Ong fibred silk có nghĩa là (n) Tơ xơ dài

  • Ong fibred silk có nghĩa là (n) Tơ xơ dài
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tơ xơ dài Tiếng Anh là gì?

(n) Tơ xơ dài Tiếng Anh có nghĩa là Ong fibred silk.

Ý nghĩa – Giải thích

Ong fibred silk nghĩa là (n) Tơ xơ dài.

Đây là cách dùng Ong fibred silk. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Ong fibred silk là gì? (hay giải thích (n) Tơ xơ dài nghĩa là gì?) . Định nghĩa Ong fibred silk là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ong fibred silk / (n) Tơ xơ dài. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lean Over là gì và cấu trúc cụm từ Lean Over trong câu Tiếng Anh
You cannot copy content of this page