Học Tiếng Anh

One way cutting – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

One way cutting là gì?

One way cutting có nghĩa là (n) Vải cắt theo một chiều

  • One way cutting có nghĩa là (n) Vải cắt theo một chiều
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải cắt theo một chiều Tiếng Anh là gì?

(n) Vải cắt theo một chiều Tiếng Anh có nghĩa là One way cutting.

Ý nghĩa – Giải thích

One way cutting nghĩa là (n) Vải cắt theo một chiều.

Đây là cách dùng One way cutting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc One way cutting là gì? (hay giải thích (n) Vải cắt theo một chiều nghĩa là gì?) . Định nghĩa One way cutting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng One way cutting / (n) Vải cắt theo một chiều. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Clothes - Vĩnh Long Online