Học Tiếng Anh

Old data name – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Old data name là gì?

Old data name có nghĩa là (n) Tên dữ liệu cũ

  • Old data name có nghĩa là (n) Tên dữ liệu cũ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tên dữ liệu cũ Tiếng Anh là gì?

(n) Tên dữ liệu cũ Tiếng Anh có nghĩa là Old data name.

Ý nghĩa – Giải thích

Old data name nghĩa là (n) Tên dữ liệu cũ.

Đây là cách dùng Old data name. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Old data name là gì? (hay giải thích (n) Tên dữ liệu cũ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Old data name là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Old data name / (n) Tên dữ liệu cũ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Side member - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page