Học Tiếng Anh

Oklahoma cotton – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Oklahoma cotton là gì?

Oklahoma cotton có nghĩa là (n) Bông Oklahoma (loại bông của Mỹ)

  • Oklahoma cotton có nghĩa là (n) Bông Oklahoma (loại bông của Mỹ)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bông Oklahoma (loại bông của Mỹ) Tiếng Anh là gì?

(n) Bông Oklahoma (loại bông của Mỹ) Tiếng Anh có nghĩa là Oklahoma cotton.

Ý nghĩa – Giải thích

Oklahoma cotton nghĩa là (n) Bông Oklahoma (loại bông của Mỹ).

Đây là cách dùng Oklahoma cotton. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Oklahoma cotton là gì? (hay giải thích (n) Bông Oklahoma (loại bông của Mỹ) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oklahoma cotton là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oklahoma cotton / (n) Bông Oklahoma (loại bông của Mỹ). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cải Ngựa trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ.

You cannot copy content of this page