Oiler – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Oiler là gì?

Oiler có nghĩa là Bộ phận bôi trơn cam (vít lửa)

  • Oiler có nghĩa là Bộ phận bôi trơn cam (vít lửa).

    Oil can. Bình dầu (nhớt), bình châm dầu (nhớt).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ phận bôi trơn cam (vít lửa) Tiếng Anh là gì?

Bộ phận bôi trơn cam (vít lửa) Tiếng Anh có nghĩa là Oiler.

Ý nghĩa – Giải thích

Oiler nghĩa là Bộ phận bôi trơn cam (vít lửa).

Oil can. Bình dầu (nhớt), bình châm dầu (nhớt)..

Đây là cách dùng Oiler. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oiler là gì? (hay giải thích Bộ phận bôi trơn cam (vít lửa).

Oil can. Bình dầu (nhớt), bình châm dầu (nhớt). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oiler là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oiler / Bộ phận bôi trơn cam (vít lửa).

Oil can. Bình dầu (nhớt), bình châm dầu (nhớt).. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  B-pillar side impact sensor - Vĩnh Long Online

Rate this post