Học Tiếng Anh

Oil pump housing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Oil pump housing là gì?

Oil pump housing có nghĩa là Vỏ bơm dầu

  • Oil pump housing có nghĩa là Vỏ bơm dầu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vỏ bơm dầu Tiếng Anh là gì?

Vỏ bơm dầu Tiếng Anh có nghĩa là Oil pump housing.

Ý nghĩa – Giải thích

Oil pump housing nghĩa là Vỏ bơm dầu..

Đây là cách dùng Oil pump housing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oil pump housing là gì? (hay giải thích Vỏ bơm dầu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oil pump housing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oil pump housing / Vỏ bơm dầu.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page