Học Tiếng Anh

Oil pressure and oil temperature cluster

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Oil pressure and oil temperature cluster là gì?

Oil pressure and oil temperature cluster có nghĩa là Đồng hồ nhiệt độ dầu và áp suất dầu

  • Oil pressure and oil temperature cluster có nghĩa là Đồng hồ nhiệt độ dầu và áp suất dầu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đồng hồ nhiệt độ dầu và áp suất dầu Tiếng Anh là gì?

Đồng hồ nhiệt độ dầu và áp suất dầu Tiếng Anh có nghĩa là Oil pressure and oil temperature cluster.

Ý nghĩa – Giải thích

Oil pressure and oil temperature cluster nghĩa là Đồng hồ nhiệt độ dầu và áp suất dầu..

Đây là cách dùng Oil pressure and oil temperature cluster. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oil pressure and oil temperature cluster là gì? (hay giải thích Đồng hồ nhiệt độ dầu và áp suất dầu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oil pressure and oil temperature cluster là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oil pressure and oil temperature cluster / Đồng hồ nhiệt độ dầu và áp suất dầu.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Cấu Trúc và Cách Dùng Available trong câu Tiếng Anh

Rate this post

You cannot copy content of this page