Học Tiếng Anh

Oil pan – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Oil pan là gì?

Oil pan có nghĩa là Máng dầu (nhớt)

  • Oil pan có nghĩa là Máng dầu (nhớt).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Máng dầu (nhớt) Tiếng Anh là gì?

Máng dầu (nhớt) Tiếng Anh có nghĩa là Oil pan.

Ý nghĩa – Giải thích

Oil pan nghĩa là Máng dầu (nhớt)..

Đây là cách dùng Oil pan. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oil pan là gì? (hay giải thích Máng dầu (nhớt). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oil pan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oil pan / Máng dầu (nhớt).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Strip - Từ điển số

You cannot copy content of this page