Học Tiếng Anh

Oil filter wrench – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Oil filter wrench là gì?

Oil filter wrench có nghĩa là Khóa mở lọc dầu (nhớt)

  • Oil filter wrench có nghĩa là Khóa mở lọc dầu (nhớt).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khóa mở lọc dầu (nhớt) Tiếng Anh là gì?

Khóa mở lọc dầu (nhớt) Tiếng Anh có nghĩa là Oil filter wrench.

Ý nghĩa – Giải thích

Oil filter wrench nghĩa là Khóa mở lọc dầu (nhớt)..

Đây là cách dùng Oil filter wrench. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oil filter wrench là gì? (hay giải thích Khóa mở lọc dầu (nhớt). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oil filter wrench là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oil filter wrench / Khóa mở lọc dầu (nhớt).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Indian calico - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page