Off center – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Off center là gì?

Off center có nghĩa là (n) Không ngay giữa

  • Off center có nghĩa là (n) Không ngay giữa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Không ngay giữa Tiếng Anh là gì?

(n) Không ngay giữa Tiếng Anh có nghĩa là Off center.

Ý nghĩa – Giải thích

Off center nghĩa là (n) Không ngay giữa.

Đây là cách dùng Off center. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Off center là gì? (hay giải thích (n) Không ngay giữa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Off center là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Off center / (n) Không ngay giữa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  New Year Resolution là gì và cấu trúc New Year Resolution trong Tiếng Anh