Học Tiếng Anh

Odour control – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Odour control là gì?

Odour control có nghĩa là Ngăn chặn mùi hôi

  • Odour control có nghĩa là Ngăn chặn mùi hôi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Ngăn chặn mùi hôi Tiếng Anh là gì?

Ngăn chặn mùi hôi Tiếng Anh có nghĩa là Odour control.

Ý nghĩa – Giải thích

Odour control nghĩa là Ngăn chặn mùi hôi.

Đây là cách dùng Odour control. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Odour control là gì? (hay giải thích Ngăn chặn mùi hôi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Odour control là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Odour control / Ngăn chặn mùi hôi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bí Xanh trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ.
You cannot copy content of this page