Học Tiếng Anh

Octagon nut – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Octagon nut là gì?

Octagon nut có nghĩa là Đai ốc bát giác

  • Octagon nut có nghĩa là Đai ốc bát giác.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đai ốc bát giác Tiếng Anh là gì?

Đai ốc bát giác Tiếng Anh có nghĩa là Octagon nut.

Ý nghĩa – Giải thích

Octagon nut nghĩa là Đai ốc bát giác..

Đây là cách dùng Octagon nut. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Octagon nut là gì? (hay giải thích Đai ốc bát giác. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Octagon nut là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Octagon nut / Đai ốc bát giác.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Wrong - Vĩnh Long Online