Tác hại của rác thải nhựa rất khủng khiếp, không chỉ đối với môi trường, mà đối với con người, chúng gây ra những khó khăn ngay trong chính các hoạt động sống.