Nut cracker or splitter – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Nut cracker or splitter là gì?

Nut cracker or splitter có nghĩa là Dụng cụ đục đai ốc (khi mở khó)

  • Nut cracker or splitter có nghĩa là Dụng cụ đục đai ốc (khi mở khó).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Dụng cụ đục đai ốc (khi mở khó) Tiếng Anh là gì?

Dụng cụ đục đai ốc (khi mở khó) Tiếng Anh có nghĩa là Nut cracker or splitter.

Ý nghĩa – Giải thích

Nut cracker or splitter nghĩa là Dụng cụ đục đai ốc (khi mở khó)..

Đây là cách dùng Nut cracker or splitter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Nut cracker or splitter là gì? (hay giải thích Dụng cụ đục đai ốc (khi mở khó). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Nut cracker or splitter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Nut cracker or splitter / Dụng cụ đục đai ốc (khi mở khó).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Airless spraying - Vĩnh Long Online

Rate this post