Học Tiếng Anh

Nonwoven disc (n) – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Nonwoven disc (n) là gì?

Nonwoven disc (n) có nghĩa là bánh nhám nỉ

  • Nonwoven disc (n) có nghĩa là bánh nhám nỉ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

bánh nhám nỉ Tiếng Anh là gì?

bánh nhám nỉ Tiếng Anh có nghĩa là Nonwoven disc (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Nonwoven disc (n) nghĩa là bánh nhám nỉ.

Đây là cách dùng Nonwoven disc (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Nonwoven disc (n) là gì? (hay giải thích bánh nhám nỉ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Nonwoven disc (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Nonwoven disc (n) / bánh nhám nỉ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page