Học Tiếng Anh

Nonreversible Deformation – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Nonreversible Deformation là gì?

Nonreversible Deformation có nghĩa là Biến dạng không thể phục hồi được

  • Nonreversible Deformation có nghĩa là Biến dạng không thể phục hồi được
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Biến dạng không thể phục hồi được Tiếng Anh là gì?

Biến dạng không thể phục hồi được Tiếng Anh có nghĩa là Nonreversible Deformation.

Ý nghĩa – Giải thích

Nonreversible Deformation nghĩa là Biến dạng không thể phục hồi được.

Đây là cách dùng Nonreversible Deformation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Nonreversible Deformation là gì? (hay giải thích Biến dạng không thể phục hồi được nghĩa là gì?) . Định nghĩa Nonreversible Deformation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Nonreversible Deformation / Biến dạng không thể phục hồi được. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu trúc và cách dùng it is said that trong tiếng anh

You cannot copy content of this page