Học Tiếng Anh

Non-shrink wool – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Non-shrink wool là gì?

Non-shrink wool có nghĩa là (n) Len không co rút

  • Non-shrink wool có nghĩa là (n) Len không co rút
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Len không co rút Tiếng Anh là gì?

(n) Len không co rút Tiếng Anh có nghĩa là Non-shrink wool.

Ý nghĩa – Giải thích

Non-shrink wool nghĩa là (n) Len không co rút.

Đây là cách dùng Non-shrink wool. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Non-shrink wool là gì? (hay giải thích (n) Len không co rút nghĩa là gì?) . Định nghĩa Non-shrink wool là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Non-shrink wool / (n) Len không co rút. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Microcat - Từ điển số

You cannot copy content of this page