Non-self-priming pump – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Non-self-priming pump là gì?

Non-self-priming pump có nghĩa là Bơm ly tâm không tự mồi

  • Non-self-priming pump có nghĩa là Bơm ly tâm không tự mồi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bơm ly tâm không tự mồi Tiếng Anh là gì?

Bơm ly tâm không tự mồi Tiếng Anh có nghĩa là Non-self-priming pump.

Ý nghĩa – Giải thích

Non-self-priming pump nghĩa là Bơm ly tâm không tự mồi..

Đây là cách dùng Non-self-priming pump. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Non-self-priming pump là gì? (hay giải thích Bơm ly tâm không tự mồi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Non-self-priming pump là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Non-self-priming pump / Bơm ly tâm không tự mồi.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Write Off là gì và cấu trúc cụm từ Write Off trong câu Tiếng Anh