Non-finalcial compensation – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Non-finalcial compensation là gì?

Non-finalcial compensation có nghĩa là (n) Lương bổng đãi ngộ phi tài chính

  • Non-finalcial compensation có nghĩa là (n) Lương bổng đãi ngộ phi tài chính
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Lương bổng đãi ngộ phi tài chính Tiếng Anh là gì?

(n) Lương bổng đãi ngộ phi tài chính Tiếng Anh có nghĩa là Non-finalcial compensation.

Ý nghĩa – Giải thích

Non-finalcial compensation nghĩa là (n) Lương bổng đãi ngộ phi tài chính.

Đây là cách dùng Non-finalcial compensation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Non-finalcial compensation là gì? (hay giải thích (n) Lương bổng đãi ngộ phi tài chính nghĩa là gì?) . Định nghĩa Non-finalcial compensation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Non-finalcial compensation / (n) Lương bổng đãi ngộ phi tài chính. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Elastane fiber - Vĩnh Long Online