Học Tiếng Anh

Noise suppression capacitor – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Noise suppression capacitor là gì?

Noise suppression capacitor có nghĩa là Tụ triệt nhiễu

  • Noise suppression capacitor có nghĩa là Tụ triệt nhiễu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tụ triệt nhiễu Tiếng Anh là gì?

Tụ triệt nhiễu Tiếng Anh có nghĩa là Noise suppression capacitor.

Ý nghĩa – Giải thích

Noise suppression capacitor nghĩa là Tụ triệt nhiễu..

Đây là cách dùng Noise suppression capacitor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Noise suppression capacitor là gì? (hay giải thích Tụ triệt nhiễu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Noise suppression capacitor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Noise suppression capacitor / Tụ triệt nhiễu.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Laundery - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page