Học Tiếng Anh

Noise figure – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Noise figure là gì?

Noise figure có nghĩa là Chỉ số nhiễu

  • Noise figure có nghĩa là Chỉ số nhiễu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Chỉ số nhiễu Tiếng Anh là gì?

Chỉ số nhiễu Tiếng Anh có nghĩa là Noise figure.

Ý nghĩa – Giải thích

Noise figure nghĩa là Chỉ số nhiễu.

Đây là cách dùng Noise figure. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Noise figure là gì? (hay giải thích Chỉ số nhiễu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Noise figure là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Noise figure / Chỉ số nhiễu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu Trúc và Cách Dùng “ALTHOUGH” trong Tiếng Anh