Vĩnh Long 24h

Nói ỏ nghĩa là gì

Nếu ai nói ỏ cuồi câu: “…đúng không?” hay “…phải không?”,
mình có thể đáp như thế nào? Chỉ “(Dạ), đúng” hay “(Dạ), phải” có được không?

được nha

Cũng được nhưng cũng có trường hợp trả lời là không phải hoặc không đúng

that’s right

cả hai đều được

Có thể đáp lại như thế.

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.

Rate this post
Tham khảo thêm  Honda SH Mode vừa mở bán tăng giá 13 triệu đồng